Geslaagd voorjaarsconcert in Kulturhus

met o.a. de filmmuziek uit de Titanic en Shrek 2. Bij één nummer kregen zij zelfs het publiek aan het zingen! De slagwerkgroep met veel jonge leden maakten voor de pauze het programma compleet met gevarieerd programma. Dit hadden zij onder leiding van Louis van Leer ingestudeerd.

Tijdens het optreden van de slagwerkgroep werd de voorzitter Eef Kroezen gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap. Tijdens zijn lidmaatschap heeft hij zich jaren ingezet binnen het bestuur. Op dit moment vervult hij de functie van voorzitter, maar als penningmeester heeft hij Concordia heel veel jaren van de financiële gegevens voorzien.

Namens de vereniging kreeg hij voor elk jaar lidmaatschap een bloembol om in zijn tuin te poten. Dit als teken van de levendige en kleurrijke vereniging waar hij lid van is. Na de pauze vervolgde de harmonie de avond met afwisselend programma met zowel bekende nummers van o.a. Queen, Jesus Christ Superstar en Gabriella’s Sang als onbekende nummers als Blues Factory en Granada Ouverture.

Na een dankwoord van Arie Schreuders die de avond ‘aan elkaar praatte’ gingen publiek en muzikanten met een tevreden gevoel naar huis.

Meer foto's zien? Klik hier ...