Afsluiting blazers- en slagwerkklas

1 september 2017
 

Dinsdag 27 juni was de laatste les voor de leerlingen die meededen aan de blazers- of slagwerkklas. Onder toeziend oog van ouders en docenten speelden ze liederen die ze het afgelopen schooljaar geleerd hadden. Na afloop kregen zij allemaal een certificaat. Een aantal leerlingen wordt lid van de vereniging en gaat na de zomer door met muziek maken.