Activiteiten Harmonie Concordia

20 maart 2020
   

Harmonie Concordia heeft haar activiteiten stilgelegd tot ten minste 2 april. We proberen de lessen waar mogelijk digitaal aan te bieden, zodat dat doorgang kan vinden. Of één en ander doorgang kan vinden is ook afhankelijk van aanvullende of juist versoepelende maatregelen vanuit de overheid. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Omdat we ook afhankelijk zijn van anderen die evenementen organiseren, waarbij wij muzikale ondersteuning bieden, overleggen wij met hen over het al dan niet doorgaan daarvan. We werken de Activiteitenagenda op de website constant bij met de laatste ontwikkelingen van dat moment.