Nominatie 'Jo de Gram Prijs'

9 november 2012
 

Harmonie Concordie is genomineerd voor de 'Jo de Gram Prijs' 2011-2012, voor het feit dat zij binnen het Jeugdplein Beesd (Brede School) wekelijks voor de leerlingen van de Beesdse basisscholen de zogenaamde blazersklas organiseert, waarin kinderen op een aantrekkelijke wijze kennis kunnen maken met muziek. Andere genomineerden zijn Scholengemeenschap ‘De Lingeborgh’ met de voorstelling ‘Burengerucht’ en Music@Meteren-class van muziekvereniging Prins Hendrik uit Meteren.

De ‘Jo de Gram Prijs’ is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een groep of organisatie in de amateurkunst waarvan de Cultuurprijscommissie het initiatief toejuicht en hoopt dat het zich in de loop der jaren verder zal ontwikkelen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro vergezeld van een oorkonde en een bijbehorend juryrapport. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst op donderdag 22 november a.s., om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Geldermalsen. De prijzen worden die avond uitgereikt door de voorzitter van de Cultuurprijscommissie, wethouder Wim Hompe.