Algemene informatie

Repetities: Repetities vinden plaats in de Dorpskring - Voorstaat 23 - Beesd - Telefoon: 0345 - 682965.

De harmonie repeteert iedere maandag van 19:30 tot 21:30 uur.
Daar voorafgaand repeteert het leerlingenorkest van 18:45 - 19:30 uur.

De slagwerkgroep repeteert iedere donderdag van 19:30 tot 21:30 uur.

De blazersklas repeteert op de Lingelaar of de St. Antoniusschool op de dinsdag. Voor nadere informatie over de blazersklassen klik hier.

Lid worden: De contributie bedraagt 12,- euro per maand. Om lid te worden is een bepaald muzikaal niveau vereist. Hieraan kan worden voldaan door het A-diploma te hebben behaald, of voor dwarsfluit B-diploma, of door het hebben van voldoende ervaring. Het A-diploma is uiteraard ook via onze vereniging te behalen, door leerling te worden en muziekles te nemen.

Leerlingen betalen 27,50 euro lesgeld per maand. Hiervoor krijgen zij les van een professionele leraar. Het doel van deze opleiding is het behalen van diploma's, waarvoor de eisen van de examens zijn vastgelegd onder auspicien van het Ministerie van W.V.C. Nadat een leerling een basisniveau beheerst, kan worden mee gerepeteerd in het leerlingenorkest. Wanneer het A-diploma (en voor dwarsfluit B-diploma) is behaald dan kan worden meegespeeld in het orkest. Zolang leerlingen daarnaast ook nog les blijven volgen zijn zij voor 3 jaar vrijgesteld van contributie (vanaf het moment van aanmelding voor de muziekles). Het leerlingen- en aanmeldingenbeleid is verder uitgewerkt in het beleidsplan dat hieronder is te downloaden.

Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload, na invullen kan het worden ingediend bij de ledenadministratie (secretariaat). Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Zie voor contactgegevens de optie 'Bestuur' in het menu bovenaan deze pagina.

Diverse informatie: Harmonie Concordia hanteert een aantal documenten om diverse informatie in vast te leggen. Een aantal documenten wordt momenteel geactualiseerd en zal op termijn beschikbaar komen.