Blazersklas / Slagwerkklas

Jeugdplein Beesd

Jeugdplein Beesd is een samenwerkingsverband tussen de beide basisscholen in Beesd, de Bibliotheek, peuterspeelzaal De Knuffel, buitenschoolse opvang Animal van KRBV, Mozaiek Welzijnsdiensten, SVB en Harmonie Concordia. Ook de gemeente Geldermalsen is onderdeel van het samenwerkingsverband. Het doel van de samenwerking is om de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 16 jaar te vergroten. Jeugdplein Beesd wordt financieel ondersteund door de gemeente Geldermalsen en het ministerie van OCW. Informatie over Jeugdplein Beesd is te vinden op www.jeugdpleinbeesd.nl.

Blazersklas / Slagwerkklas

De twee basisscholen in Beesd, St. Antonius en De Lingelaar bieden in samenwerking met lokale Harmonie Concordia, de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Blazersklas of Slagwerkklas. In de klassen leren leerlingen een instrument te bespelen en vormen zij gezamenlijk een orkestje. Dit gebeurt onder leiding van docenten en vrijwilligers van Concordia. De leerlingen leren spelen op een instrument waar ze belangstelling voor hebben en krijgen in een gezamenlijke muziekles de beginselen van het spelen op een instrument bijgebracht. Ze maken samen de eerste noten en leren samen notenwaarden en ritmen kennen. De gebruikte methode garandeert dat leerlingen binnen een jaar op een redelijke manier samen een aantal muziekstukken kunnen spelen. Bovendien krijgen ze het instrument in bruikleen en kunnen ze thuis oefenen. Yamaha levert de methode en ondersteunt Harmonie Concordia in de uitvoering van het project. Hiermee zijn de klassen hét voorbeeld van een succesvol brede school project.

Opzet

Tot 2015 konden de leerlingen van groepen 7 en 8 deelnemen aan de Blazersklassen. In 2015 is de opzet gewijzigd en kunnen alleen de leerlingen groep 6 nog aan de Blazersklas deelnemen. Vanaf 2016 is ook een Slagwerkklas toegevoegd.